Bortz esparru tematikoak – Les cinq espaces thématiques

Zokoan egin nahi dugun Alternatiba hori bortz esparru tematiko horiek osatuko dute

1) Klima eta itsas ingurunea, klimari loturiko erronka hainitzeko guneak direlarik bizi garen kostaldea eta itsasoa

2) Kontsumo adimentsua, tokiko kontsumitzeko, berreskuratzeko, berziklatzeko, konpontzeko, norberak egiteko, energia aurrezteko, langi eta lekukotasunak + tokiko ekoizleen merkatu bat eta trukaketa gune bat

3) Garraioak eta 4) hirigintza/etxebizitza, Lapurdiko kostaldeko bi “puntu beltzak”, hainbertze lotizamendu (pabilioi-gune) eraikiak direlarik. Lapurdiko kostaldean autoen jabetze tasa Frantziako Estatuko haundiena da eta hori aldatu behar, nahi eta ahal dugu.

5) Joko eta inguruneari hezkuntza, haur eta ado gazteentzako, modu ludikoan bertze lau esparruen temak gurutzatuko dituzten ariketak

Cinq espaces composeront cet Alternatiba que nous projetons de faire à Socoa

1) Un espace climat et milieu marin, le littoral où nous vivons et l’océan étant des lieux de nombreux enjeux en lien direct avec l’évolution du climat

2) Un espace consommation intelligente, qui parlera de circuits courts, de recyclage et récupération, d’économies d’énergie etc… + un marché des producteurs locaux et une zone de troc

3) Un espace transports et 4) un espace urbanisme et habitat, ces deux thèmes étant les gros “points noirs” de notre secteur où prolifèrent les lotissements excentrés. Saviez-vous que la côte du Labourd est la zone au plus fort taux de possession de voiture de tout l’hexagone?

5) Un espace jeux et éducation à l’environnement, destiné aux enfants et aux jeunes ados, et traversant sous forme ludique les quatre autres espaces.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nun eta noiz? – Où et quand?

2014ko Urriaren 5ean iraganen da Hego Lapurdiko Alternatiba hori, erlaitzaren bestaren ondorengo asteburuan.
Zokoako blokeen ezker pareta eta inguruko gunea erabiliko ditugu.
http://osm.org/go/b~nltjQph-?m=

Cet Alternatiba du Sud Labourd aura lieu le dimanche 5 octobre 2014, le weekend suivant la fête de la corniche.
Nous utiliserons le mur à gauche du chemin des blocs et l’espace alentour, à Socoa.
http://osm.org/go/b~nltjQph-?m=

Alternatiba Hego Lapurdi – Sud Labourd

Zergatik Alternatiba bat Hego Lapurdin?

  • 2014 eta 2015an zehar antolatuko diren Alternatiba herrixken itsasoan tanta bat gehiago izateko
  • Hego Lapurdin elgarlan gehiagozko eta kutsadura gutiagoko mundu bat eraikitzen ari direnen iniziatibak uztartzeko
  • Lapurdiko kostaldea ez baita aisialdiko gune bat bakarrik, baizik eta bizigune eta alternatiba konkretuen eraikitze gune bat ere

Pourquoi un Alternatiba en Sud Labourd?

  • Pour être une goutte d’eau de plus dans l’océan des Alternatiba qui s’organisent un peu partout en 2014 et 2015.
  • Pour faire se rencontrer tous ceux qui en Sud-Labourd contribuent à créer un monde plus convivial, moins polluant et plus parcimonieux
  • Car la côte du Labourd n’est pas qu’un lieu de villégiature mais un lieu de vie et de constructions d’alternatives concrètes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA