Événement éco-responsable – Gertakari eko-arduratsua

———— français ————-

Qu’est ce qu’un événement éco-responsable ?

Force est de constater que le regroupement en un lieu et pour une durée réduite de plusieurs milliers de participants génère:

 • une forte pression sur l’environnement (humain, géographique et matériel).
 • une empreinte écologique très lourde.
 • une création de déchets et de nuisances importantes.

L’organisation d’Alternatiba se positionne dans une démarche éco-responsable, ce qui consiste à :

 • Maîtriser et réduire la consommation des ressources et matières premières (papier, eau, carburant, énergie).

 • Contrôler les impacts sur l’environnement humain et la biodiversité (nuisances sonores, rejets, dégradations, produits chimiques utilisés pour la communication, pour les toilettes).

 • Limiter les émissions de gaz à effet de serre (transports, approvisionnements, prestataires, consommation d’énergie).

 • Réduire la production de déchets et valoriser les déchets qui ne peuvent être évités (réduction des déchets à la source, mutualisation, réutilisation, éco-conception).

 • Mobiliser les ressources économiques, culturelles et sociales du territoire (prestataires et approvisionnements locaux, faciliter l’accès à tous, faciliter les rencontres intergénérationnelles, dimension solidaire et citoyenne, sensibilisation à ces démarches).

 • Favoriser l’intégration et l’accessibilité à tous les publics.

Alternatiba Socoa eco responsable

Concrètement, cela donne:

 • Gestion et tri des déchets
 • Gobelets réutilisables consignés
 • Toilettes sèches présentes sur certains espaces de Alternatiba.
 • Alimentation : proposer des produits de saisons, locaux et/ou biologique.
 • Favoriser le covoiturage, l’utilisation du train et du bus.
 • Favoriser les déplacements à vélo

———— euskara ————-

Zer da gertakizun eko-arduratsu bat?

Bistakoa da, milaka jende, epe motz batez, tobi batean biltzeak ondorioak dituela:

 • Ingurumenarentzat herstura azkarra (gizakiengan, geografikoa eta materiala)
 • Hatz ekologiko sakona.
 • Hondarkin ekoizte eta kalte handiak.

Alternatibak eko-arduraren hautua egin du, desmartxa hau ondoko punduetan datza:

 • Baliabide eta lehengaien(paper, ur, erregai, energia) erabilpena menderatu eta tipitu.
 • Gizaki eta bioaniztasunaren gainean diren eraginak kontrolatu (harrabots trabagarriak, hondatzeak, komunikaziorako erabili gai kimikoak, komunetakoak).
 • Berotegi efektu eragiten duten gasen igortzea mugatu (garraioak, hornitzeak, energia kontsumoa).
 • Hondarkinen ekoizpena murriztu eta saihets ezina delarik hondarkinak balorizatu (hondarkinak iturrian tipitu, mutualizazioa, berrerabilpena, eko-konzepzioa).
 • Lurraldeko baliabide ekonomiko, kultural eta sozialak mobilizatu (tokiko hornitzaileak, sarrera denentzat erraztu, belaunaldien arteko topatzeak erraztu, alde solidario eta herritarra zaindu, desmartxa hauentzako sentsibilizazioa bideratu).
 • Publiko guzien integrazioa eta etorrera erraztu.

Konkretuki zer eginen da:

 • Hondarkinak kudeatu eta bereizi.
 • Baso berriak erabili.
 • Alternatibaren zenbait gunetan komun idorrak proposatu .
 • Elikadura: sasoiko mozkinak, tokikoak eta bologikoak eskaini.
 • Autokidetza, treinaren eta autobusaren erabilpena, lagundu.
 • Bizikletazko bidaiak erraztu.