La Rondiro – por kiu?

Por ni ĉiuj!/strong>

Al ĉiuj, kiuj sentas sin koncernataj pri la klimata varmiĝo, ties sekvoj kaj la solvoj. Al la civitanoj, kiuj subtenas la agemon de socio , kiu integras pli da alternativoj favore al la klimato, al la batalantoj, al la ŝatantoj de alternativaj transportiloj/veturiloj, al la gepatroj, k.t.p.

Vi povas plurmaniere aliĝi!

Chaine Humaine à NDDL 2013

Ni bezonas cent, kvin cent, mil volontulojn dise tra la tuta longo de la rondiro (kaj eĉ aliloke!) por helpi nin prepari ĉiun etapon de tiu granda kolektiva aventuro. Ĉu vi povas bicikli ĉirkaŭ vi por nin helpi trovi la plej taŭgajn vojojn aŭ la plej videblajn afiŝlokojn ? Chu vi ŝatas hejlaboreti , aù uzi komputilon, por dissendi novajhojn tra la sociaj retoj ? Ĉu vi havas malmultan tempon, sed povas gastigi biciklistojn dum ilia paso en via ĉirkaŭaĵo? Ekzistas mil manieroj por helpeti, por ke tiu Alternatiba Rondiro iru laŭeble plej glate! Eĉ tiuj, kiuj ne loĝas proksime de etapo de la Alternatiba Rondiro, povos helpi.
Por iĝi volontulo de Alternatiba , cliquez ici…


Rechercher sur le site

<?php echo '

\'; $url = \"https://eu-west-1.aws.webhooks.mongodb-stitch.com/api/client/v2.0/app/alternatiba-pwlek/service/Alternatiba-DP-compteur/incoming_webhook/compteur\"; $result = file_get_contents($url); $vars = json_decode($result, true); $sum = 0; foreach ($vars as $value) { if ($value[\'type\'] == \"village\" || $value[\'type\'] == \"village + étape du tour\" || $value[\'type\'] == \"Tour local\" || $value[\'type\'] == \"étape du tour\") { $sum += $value[\'sum\']; } } if ($sum > 0) { $sum = number_format($sum, 0, \",\", \" \"); echo \"$sum !!\"; } echo \'

\'; _e( \'Amount of people who took part in an Alternatiba village or a stage of a Tour.\', \'child\'); ?>