Kio estas Rondiro Alternatiba?

Rondiro Alternatiba trairos 5000 kilometrojn dum la somero de 2015 per kvarseĝa biciklo por mobilizi dekmilojn da homoj ĉirkaŭ “veraj alternativoj” al la klimatŝanĝiĝo perspektive de COP21 [internacia renkonto pri la klimato, kun 195 ŝatestroj aù ties reprezentantoj, responsuloj de ekologiaj asocioj,k.t.p. , renkonto kiu okazos en Parizo je la fino de 2015)

Le tadem de Bayonne

Tiu rondiro per kvarseĝa biciklo ekiros de Bajono je la kvina de junio 2015, tuttera tago de la medio, kaj alvenos en Parizo je la 26a de septembro 2015, dato de Alternatiba en Francilio . Dum 4 monatoj ĝi haltos tagmeze kaj vespere en 180 lokoj de Francio kaj de 5 aliaj eŭropaj landoj.

Kial?

Du monatojn poste okazos en Parizo la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri la klimato ( COP21,).

En tiu historia perspektivo Alternatiba celas mobilizi dekmilojn da civitanoj: unue por konigi kaj grandigi ĉiujn jam disponeblajn kaj atingeblajn alternativojn, sed ankaŭ por aŭdigi niajn voĉojn al tiuj, kiuj devos subskribi justan kaj ambician internacian akordon por la klimato.


Tial dum la tuta somero la kvarseĝa rajdilo de Alternatiba kuntrenos multajn medi- kaj sociajn, ĉirkaùaĵajn asociojn, sindikatajn sekciojn, sed ankaŭ sportklubojn, studentajn organizaĵojn, fajrbrigadajn kolektivojn, muzik- kaj dancogrupojn, k.t.p. Miloj da biciklistoj kun surdorsa afiŝo de Alternatiba sekvos tiun strangan rajdilon en sia rondiro markita de 180 etapoj. Naŭdek publikaj kunvenoj estas planitaj sur tiu vojiro.

Ĉiu etapa alveno okazigos grandan popolfeston celebrantan la ĝojon de la alia mondo, kiun ni povas konstrui ekde nun per la ekzistantaj alternativoj..

Alternatiba - Hommage à Stéphane Hessel

Komunika kaj finance partoprena kampanjo (crowdfunding) sestis lanĉita la trian de decembro 2014 kun la duobla celo rikolti la necesan sumon por la provizaj kostoj de la rondiro, sed ankaŭ por ekde la jaro 2014 lanĉi komunikan kampanjon, kiu ebligos igi la rondiron granda populara evento.

Ankaŭ vi povas donaci vian subtenon [Coup de pouce…] por la klimato, partoprenu la financadon ĉi tie.

#Coup2Pouce pour le Climat Alternatiba

Coup2Pouce pour le Climat

Ni ŝanĝu la sistemon, ne la klimaton! Alternatiba, niaj infanoj dankos nin.

 

Alternatiba, niaj infanoj dankos nin.

Alternatiba, niaj infanoj dankos nin.


Rechercher sur le site

<?php echo '

\'; $url = \"https://eu-west-1.aws.webhooks.mongodb-stitch.com/api/client/v2.0/app/alternatiba-pwlek/service/Alternatiba-DP-compteur/incoming_webhook/compteur\"; $result = file_get_contents($url); $vars = json_decode($result, true); $sum = 0; foreach ($vars as $value) { if ($value[\'type\'] == \"village\" || $value[\'type\'] == \"village + étape du tour\" || $value[\'type\'] == \"Tour local\" || $value[\'type\'] == \"étape du tour\") { $sum += $value[\'sum\']; } } if ($sum > 0) { $sum = number_format($sum, 0, \",\", \" \"); echo \"$sum !!\"; } echo \'

\'; _e( \'Amount of people who took part in an Alternatiba village or a stage of a Tour.\', \'child\'); ?>