Kial okazu rondiro?

Hodiaŭ ĉiuj alarmosignaloj ruĝas. Stéphane Hessel, aŭtoro de “Indignez-vous” [Indignu] kaj patrono de la dinamika Alternatiba-o, avertis: “la klimata malreguliĝo pligraviĝas kaj plirapidiĝas, endanĝerigante la plej malriĉajn loĝantarojn de la planedo, kaj je mezlonga daŭro la vivokondiĉojn de la civilizita vivo sur Tero”. Necesas rapide kaj amase malpliigi la eligojn de vitrodomefikaj gasoj por ne transpasi la danĝerajn, eĉ neinversigeblajn sojlojn de varmiĝo kaj malstabiligo de la klimato.

Nu, la solvoj kontraŭ la klimatŝanĝiĝo ekzistas. La ebloj de energia transiro multobliĝas. Miloj da asocioj, individuoj, komunumoj, regionoj tra la planedo jam eksperimentas ilin. Tiuj miloj da alternativoj ĉiutage partoprenas en la konstruado de vivo pli malŝpara, sed ankaŭ pli humana, pli socia kaj pli solidara. La alternativaj vilaĝoj de Alternatiba estas viva demonstracio de mondo, kiun tiuj klopodoj povas estigi. Alternativoj al la klimatŝanĝiĝo, sed ankaŭ al la sociala kaj ekologia krizo.

En Bajono je la sesa de oktobro 2013, kelkajn tagojn post la publikigo de la 5a raporto de GIEC (vidu kadron I), la unua Alternatiba kolektis pli ol 12 000 homojn. Ekde tiam kvindeko da Alternatiba-oj realiĝis aŭ estas organizataj en aliaj komunumoj en Francujo kaj en Eŭropo.

La Rondiro Alternatiba, antaŭenigita de Alternatiba, la vilaĝo de la alternativoj

La enirejo de ĝi estis la alternativoj al la klimatŝanĝiĝo kaj al la energikrizo, la evidentaj solvoj, la konkretaj rimedoj por tuja kaj ĉi-tiea malpliigo de la eligoj de vitrodomaj gasoj en ĉiuj kampoj: la
kampara terkultivado, la relokigo de la ekonomio, la mastrumata aranĝo de la teritorio kaj la evoluigo de la alternativoj al la ŝosea transporto, la energia malŝparo, la ekologia loĝado, la regulado de la financoj, la sociala kaj ekologia transformado de la produktato, la respondeca konsumado, la kundivido de la laboro kaj riĉaĵoj, la interhelpo, la reduktato kaj reuzado de la defalaĵoj, la konservado de la komunaj posedaĵoj, kiaj la akvo, la tero aŭ la arbaroj, k.t.p.

Alternatiba-bayonne-2

Grandega elano

Konferencoj, ekspozicioj, standoj, laborkunvenoj kaj praktikaj demonstracioj, sed ankaŭ popola festo, festenaj manĝoj, artaj promenadoj, kantoj kaj dancoj… Alternatiba montris, ke ne nur la solvoj al la malreguligo ekzistas, sed ili krome estigas socion kaj vivon pli humanan, pli justan, pli solidaran, pli socian, koncize: pli dezirinda.

La batalo kontraŭ la klimatŝanĝiĝo tial ne estis dolora kaj grandega defio, kiu estas neregebla. Ĝi precipe iĝis grandega elano, en kiu ĉiu povas partopreni kaj lokiĝi, kaj kiu desegnas socian projekton, promeson de alloga kaj mobiliza estonteco. Krom la kvantan sukceson de Alternatiba, ĝi montris etoson de kundividita ĝojo, pozitivan kolektivan energion, kiuj markis la spiritojn.

La alvoko multobligi la Alternatiba-ojn

Fine de la tago, solena deklaro legita de s-ino Christiane Hessel, edzino de Stéphane Hessel, kaj s-ro Juan Lopez de Uralde, eksa direktoro de Greenpeace en Hispanujo, malliberigita dum la Pinto de Kopenhago pro tio, ke dum la festoparolado de la ŝtatestroj li eniris kun banderolo.”Politikistoj parolas, estroj agas”, alvokis por kreado de 10, 100, 1000 Alternatiboj en Francujo kaj en Eŭropo en la perspektivo de COP21

Festival-Emmaus-Lescar-23-juillet.jepg_

Ĉiusemajna Alternatiba

en Anglujo, Germanujo, Aŭstrujo, Turkujo, Tunizio… Ekde septembro 2014 ok novaj Alternatiba-oj kolektis 62 000 homojn. Nova Alternatiba anonciĝas ĉiusemajne. La plej multaj Alternatiba-oj en 2015 okazos en junio – julio kaj en septembro – oktobro 2015. Centmiloj da civitanoj tiel estos atentataj pri la urĝeco por la klimato, la ekologia kaj sociala justeco.

Pri ĉiu kroma demando aŭ informo kontaktu nin.

tandem baiona


Rechercher sur le site

<?php echo '

\'; $url = \"https://eu-west-1.aws.webhooks.mongodb-stitch.com/api/client/v2.0/app/alternatiba-pwlek/service/Alternatiba-DP-compteur/incoming_webhook/compteur\"; $result = file_get_contents($url); $vars = json_decode($result, true); $sum = 0; foreach ($vars as $value) { if ($value[\'type\'] == \"village\" || $value[\'type\'] == \"village + étape du tour\" || $value[\'type\'] == \"Tour local\" || $value[\'type\'] == \"étape du tour\") { $sum += $value[\'sum\']; } } if ($sum > 0) { $sum = number_format($sum, 0, \",\", \" \"); echo \"$sum !!\"; } echo \'

\'; _e( \'Amount of people who took part in an Alternatiba village or a stage of a Tour.\', \'child\'); ?>